درباره ما

لیست اعضاء

مدیرعامل: دکتر بابک افقهی: دکترای مدیریت راهبردی ( رزومه مدیرعامل )

سوابق: معاون وزیر بازرگانی و رییس کل سازمان توسعه تجارت، مشاور وزیر بازرگانی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران ، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی، مدیرعامل هلدینگ گیتی تجارت، شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری گلفام، نایب رییس هیات مدیره مرکز آموزش بازرگانی کشور، موسس و عضو هیات مدیره و موسس ۱۴ انجمن صنعتی و مدیریت راهبردی، دارای ۳۶ اثر شامل تالیف کتاب و مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی در نشریات داخلی و خارجی

هیات مدیره :
پژمان پشمچی زاده (رییس)، مهدی پیرهادی (نایب رییس)، مهدی بابایی، امیر محسنی، مازیار پارسا

بازرس اصلی : مسعود خسروی

شرکت تعاونی شهریار با الهام ازاصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق وسند همکاری با هدف ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه، افزایش بهره وری وبکارگیری پس اندازهای هرچند مختصر، ترویج و تحکیم مشارکت عمومی، تأمین نیازهای مشترک اقتصادی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی درتاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت شماره ۳۶۶۴۱۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی درتهران با سرمایه نه میلیون ریال منقسم به سی سهم سیصدهزار ریالی به ثبت رسیده است.