اطلاعیه
6 مصوبه شورای مدیران شرکت تعاونی شهریار – شرکت تعاونی شهریار
۶ مصوبه شورای مدیران شرکت تعاونی شهریار
۲۶ مهر ۱۳۹۶ اخبار

دومین جلسه شورای مدیران شرکت تعاونی شهریار با حضور دکتر «بابک افقهی » مدیرعامل ، مدیران شرکت ها، قائم مقام و جمعی از مدیران شهریار برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تعاونی شهریار، این نشست ۶ مصوبه داشت که از آن جمله در اولویت قرار گرفتن پرداخت حقوق قانونی دولت شامل مالیات ، بیمه و به منظور جلوگیری از تبعات و جرایم عدم پرداخت بموقع توسط کلیه شرکت های گروه  بود .

همچنین مقرر شد مدیران گروه شرکت های شهریار با مراجعه به مدیران جدید شهرداری آمادگی خود را جهت اجرای پروژه های شهرداری با قیمت قابل رقابت ، کیفیت و زمان مورد نظر کارفرما اعلام کنند .

با توجه به پیشنهاد دکتر «فرهاد پورسخا » معاون سرمایه گذاری شرکت تعاونی شهریار در خصوص طرح مگا پروژه های هلدینگ شهریار مانند اپراتور دوم پست ، بازیافت زباله های بیمارستانی و استحصال خاک و نخاله درکمیسیون های شورای اسلامی شهر مقرر گردید گزارش

جامعی از هریک از پروژه های مذکور با همکاری مشاور برنامه ریزی تهیه شود.

افزون براین،  با توجه به درخواست مدیرعامل شرکت بهساز نگهدار شهر ، با خروج این شرکت از سهامداری شرکت عرف ایران موافقت شد .

از سویی نظر به امتیاز ترک تشریفات شرکت بهساز نگهدار شهر قرار شد از طریق این شرکت نسبت به انعقاد پروژه های شهرداری اقدام و با دریافت درصدی به عنوان رویالینی پروژه های مذکور به شرکت های تابعه تعاونی شهریار واگذار گردد.

در این ارتباط مقرر گردید موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت بهساز نگهدار شهر با حضور معاون سرمایه گذاری شرکت مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد .

همچنین قرار شد حوزه حقوقی شهریار به سایر شرکت های غیر کنترلی نیز خدمات مورد نیاز را ارایه دهد .

آمادگی مدیرعامل شرکت فنکاش برای ارایه خدمات در حوزه آی تی با ۱۰ درصد زیر قیمت پیمانکاران موجود شرکت های گروه ، پیشنهاد برگزاری مجامع میاندوره های شش ماهه در هیات مدیره شرکت ها از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه سه ساعته بود ./

برچسب ها :
به اشتراک بگذارید :