درباره ما

درباره ما

شرکت تعاونی شهریار با الهام ازاصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق وسند همکاری با هدف ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه، افزایش بهره وری وبکارگیری پس اندازهای هرچند مختصر، ترویج و تحکیم مشارکت عمومی، تأمین نیازهای مشترک اقتصادی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی درتاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت شماره ۳۶۶۴۱۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی درتهران با سرمایه نه میلیون ریال منقسم به سی سهم سیصدهزار ریالی به ثبت رسیده است.


مدیرعامل:
دکتر بابک افقهی: دکترای مدیریت راهبردی

سوابق: معاون وزیر بازرگانی و رییس کل سازمان توسعه تجارت، مشاور وزیر بازرگانی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران ، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی، مدیرعامل هلدینگ گیتی تجارت، شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری گلفام، نایب رییس هیات مدیره مرکز آموزش بازرگانی کشور، موسس و عضو هیات مدیره و موسس ۱۴ انجمن صنعتی و مدیریت راهبردی، دارای ۳۶ اثر شامل تالیف کتاب و مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی در نشریات داخلی و خارجی


هیات مدیره :
دکتر مهدی پیرهادی (رییس)، سید مرتضی روحانی (نایب رییس)، دکتر مهدی ایازی، مهدی بابابی، داود تاجران، سیاوش آزادواری (بازرس)، عبدالگریم بابا رضا (علی البدل)، عبدالله علوی(علی البدل)، فرهاد پور محمد سخا (علی البدل)، امیر محمد جابری (بازرس علی البدل)