اطلاعیه
درباره ما – شرکت تعاونی شهریار

درباره ما

درباره ما

شرکت تعاونی شهریار با الهام ازاصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق وسند همکاری با هدف ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه، افزایش بهره وری وبکارگیری پس اندازهای هرچند مختصر، ترویج و تحکیم مشارکت عمومی، تأمین نیازهای مشترک اقتصادی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی درتاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت شماره ۳۶۶۴۱۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی درتهران با سرمایه نه میلیون ریال منقسم به سی سهم سیصدهزار ریالی به ثبت رسیده است.

مدیرعامل: دکتر بابک افقهی: دکترای مدیریت راهبردی

سوابق: معاون وزیر بازرگانی و رییس کل سازمان توسعه تجارت، مشاور وزیر بازرگانی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران ، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی، مدیرعامل هلدینگ گیتی تجارت، شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری گلفام، نایب رییس هیات مدیره مرکز آموزش بازرگانی کشور، موسس و عضو هیات مدیره و موسس ۱۴ انجمن صنعتی و مدیریت راهبردی، دارای ۳۶ اثر شامل تالیف کتاب و مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی در نشریات داخلی و خارجی

هیات مدیره :
دکتر مهدی پیرهادی (رییس)، سید مرتضی روحانی (نایب رییس)،  داود تاجران، عبدالگریم بابا رضا ، مهدی بابایی ، عبدالله علوی(علی البدل)، فرهاد پور محمد سخا (علی البدل)،

بازرس اصلی : تقویان فر
بازرس علی البدل : صادقی