ساختمان عمران شهر پایدار

ساختمان عمران شهر پایدار

شرکت ساختمان و عمران پایدار شهر :
سرمایه گذاری مشترک ، طراحی ، اجرا و نظارت عملیات ساختمانی ، عمرانی و راهسازی ، نقشه برداری ، ارزیابی اراضی املاک و ابنیه و …… تلفن ۸۸۶۵۹۲۰۸- ۸۸۶۵۹۰۱۶-۸۸۶۵۹۰۱۵-
ospsh.co@gmail.com

موضوع شرکت: اجرای کلیه امور ساختمانی اعم از احداث، تعمیرات و اتمام ساختمان های نیمه تمام و پروژه های عمرانی شهری.، تاسیس و ایجاد کارخانجات مرتبط با تولید مصالح و مواد ساختمانی ، مبادرت به انجام عملیات ساختمانی اعم از خرید و خدمات و مشارکت و سرمایه گذاری واگذاری اموال غیر منقول برای شرکت و برگزاری مزایده و مناقصه و سایر خدمات مرتبط ، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری
انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی ، فنی و مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح های اجرایی در جهت اهداف شرکت، انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفیده بوده و یا در جهت موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدیریت ، نظارت برپروژه های عمرانی و ساختمانی جهت اجرای موضوع فعالیت
مکان : خیابان آفریقا، خیابان شهید ستاری ، نبش کوچه مدبرپلاک ۲ ، طبقه اول ، کد پستی ۱۹۶۸۸۱۵۵۵۷٫