تاریخچه شرکت

شركت علائم راهنمايي و فني ايران (عرف ايران)، تحت نظارت حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، از سال ۱۳۷۱ فعاليت خود را با هدف:

۱- تأمين ايمني معابر و گذرگاه هاي شهري و بين شهري
۲- ارائه خدمات ايمني ترافيك و توليد تجهيزات مربوطه
۳- يكسان سازي فعاليتهاي مربوط به ايمني ترافيك و استاندارد نمودن آنها
۴- توليد تجهيزات ايمني ترافيك و ارائه خدمات مربوطه
بعنوان بازوي اجرايي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران آغاز نموده است.

قبل از تأسيس شركت عرف ايران موارد فوق بصورت محدود و پراكنده توسط واحدهاي اجرايي مناطق و يا سازمان ترافيك با روشهاي ابتدائي و غير استاندارد انجام مي(بجاي شبرنگ) توليد مي گرديد كه علاوه بر تفاوت بسيـار با استـانـداردهاي پذيرفته شده و ناهمگوني در مناطق بيست و دو گانه در سطح شهر تهران بدليل نداشتن طول عمر مفيد هزينه بسيار زيادي را به شهرداري تحميل مي نمود. شركت عرف ايران در چنين شرايطي فعاليت خود را آغاز و با بهره گيري از تجارب و تخصص مديران و كارشناسان مجرب، و استفاده از آخرين روشها و استانداردهاي ايمني ترافيك، در مدت زمان كوتاهي توانست گامهاي بلندي را در اين زمينه بردارد، بطوريكه بسياري از خدمات و محصولات توليدي شركت قابليت رقابت با نمونه هاي مشابه خارجي را داشتـه و در نمايشگاه هاي بيـن المللي مورد استقبـال خريـداران واقع شده است. از اين رويكرد در زمينه صادرات و فروش محصولات نيز فعاليتهائي آغاز و مذاكراتي صورت گرفته است. گرفت، خصوصاً تابلوها با استفاده از رنگ

ورود به وب سایت شرکت عرف ایران