تاریخچه شرکت

 شهرداری تهران در سال ۱۳۷۱ شرکت «وانت سرویس» را برای حضوری قدرتمند در عرصه حمل‌ونقل درون‌شهری در چارچوب سیاست خصوصی‌سازی تأسیس کرد. ساماندهی امور حمل‌ونقلی شهرداری، ایجاد وحدت رویه در دستورالعمل‌های اجرایی در حوزه حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های نگهداری خودرو ازجمله اهداف اولیه تأسیس شرکت «وانت سرویس» بود.

این شرکت در سال ۱۳۸۳ به «خودرو سرویس شهر» تغییر نام داد و باگذشت زمان و در مسیر اهداف مصوب، دایره فعالیت‌ها و ارائه خدماتش گسترش چشمگیری یافت به‌نحوی‌که در حال حاضر به‌غیراز تمام مجموعه‌های شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مختلفی خارج از شهرداری نیز به دلیل رضایت از خدمات ارائه‌شده، اقدام به عقد قرارداد با شرکت خودرو سرویس شهر کرده و از خدمات این شرکت بهره می‌گیرند.

با توجه به تعلق سهام شرکت «خودرو سرویس شهر» به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و شرکت تعاونی شهریار، سهامداران اصلی این شرکت بازنشستگان و بیش از ۶۰ هزار نفر از کارکنان رسمی و قراردادی شهرداری تهران هستند و سود حاصل از فعالیت‌های آن، عملا متعلق به کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران است.

ورود به وب سایت شرکت خودرو سرویس شهر