اطلاعیه
بابک افقهی – شرکت تعاونی شهریار
۲۸ تیر ۱۳۹۶ اخبار

مدیرعامل شرکت تعاونی شهریار با تبریک ایام شعبانیه به اعضای این تعاونی بزرگ گفت: این هلدینگ در آستانه اجرای یکی از بزرگترین پروژه های شهری تهران قرار دارد .