اطلاعیه
رجا – شرکت تعاونی شهریار
۲۸ تیر ۱۳۹۶ اخبار

مدیرعامل عرف ایران می گوید که این شرکت درحال انعقاد قرارداد با چند شرکت و مجموعه شهری در تهران و استان های مختلف با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی خود است .