۰۷
شهریور

فعالیت های اقتصادی

انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی، عمرانی اعم از تهیه ، تامین و پخش و توزیع کالا و اقلام مورد نیاز درخواست و تهیه مواد، ماشین آلات ، تجهیزات، تهیه و تامین مصالح ساختمانی و انجام سفارشات شرکت ها، موسسات و کارخانجات داخلی وخارجی و انجام کلیه امورگمرکی مجاز و مرتبط
واردات ، صادرات کالا ، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در چارچوب موضوع اساسنامه
انجام فعالیت های تولیدی ، عمرانی ، مهندسی و خدمات شهری در زمینه های تولید و پخش آسفالت ، تولید و نصب علائم راهنمایی و سایر فعالیت های فضای سبز و تجهیزات شهری بازیافت مواد و تولید فرآورده های وابسته