۰۷
شهریور

اخذ وام،کمک و هدایا

جذب هدایای مردمی و سرمایه های خصوصی و موسسات و استفاده ار اعتبار مالی و تسهیلات اعتباری و بانکی با رعایت ضوابط و مقررات در راستای اهداف تعاونی شهریار
اخذ عضویت مستمر وغیرمستمر از اعضاء
اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی ، بانک توسعه تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با حقوق توثیق سند مالکیت و سایر اسناد مربوطه
اخذ کمک و هدایای نقدی از دولت ، شهرداری ها ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی
تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها و یا صندق تعاون
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها