۰۹
اردیبهشت

تماس تلفنی

جهت برقراری ارتباط از طریق تماس تلفنی، روزهای دوشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمائید؛

(۲۲۲۲۶۶۰۴-۲۲۲۲۱۵۰۷ داخلی۲۳۱ )