درباره ما

لیست اعضاء

مدیرعامل: دکتر علیرضا فیروزی:  ( رزومه مدیرعامل )

سوابق:

هیات مدیره :
پژمان پشمچی زاده (رییس)، مهدی پیرهادی (نایب رییس)، مهدی بابایی، امیر محسنی، مازیار پارسا

بازرس اصلی : مسعود خسروی

شرکت تعاونی شهریار با الهام ازاصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق وسند همکاری با هدف ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه، افزایش بهره وری وبکارگیری پس اندازهای هرچند مختصر، ترویج و تحکیم مشارکت عمومی، تأمین نیازهای مشترک اقتصادی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی درتاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت شماره ۳۶۶۴۱۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی درتهران با سرمایه نه میلیون ریال به ثبت رسیده است.