کاربرگرامی با عضویت رایگان در سامانه اطلاع رسانی هلدینگ شهریار می توانید از تمامی اخبار مربوط به امور سهام، رفاهی و… مطلع شوید.

این سامانه به صورت ارسال پیامک شما را از تمامی اخبار آگاه خواهد کرد.

سامانه اطلاع رسانی