۰۸
دی

در نامه ای به مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان/واکنش مدیرعامل هلدینگ شهریار به انتشار فرمی غیر قانونی در مناطق شهرداری تهران

دکتر بابک افقهی مدیرعامل هلدینگ شهریار در واکنش به توزیع فرمی با موضوع تقاضای دریافت سپرده پس انداز صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و ادعایی در باره سهام هلدینگ در نامه ای به محمد قائمی امیری مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران این اقدام را خلاف قوانین و مقررات و غیر قانونی اعلام کرد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ شهریار، بتازگی فرمی با موضوع تقاضای دریافت سپرده پس انداز موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران فیمابین کارکنان شهرداری و موسسات وابسته در مناطق توزیع شده که متضمن تعهدات و توافقاتی پیرامون وجوه سپرده موجود متقاضی در آن موسسه و سود حاصله از آن مطرح شده در بخش پایانی توافق آمده است که فرد نسبت به سهام شهریار نیز نباید ادعایی داشته باشد .

مدیرعامل هلدینگ شهریار در این نامه می افزاید : نظر به توافقات افراد در حیطه قانون، موضوع ارتباطی با این شرکت تعاونی ندارد، مع الوصف در فراز پایانی فرم عنوان شده که فرد متقاضی علاوه بر موارد ذکر شده ، ادعایی راجع به سهام شرکت تعاونی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) ندارد ، درحالی که هرگونه توافق یا تعهدی پیرامون سهام این شرکت که خارج از مقررات اساسنامه مصوب باشد، از نظر قانونی فاقد اثر بوده و لازم است جهت پرهیز از هر گونه تبعات آتی حقوقی نسبت به اصلاح فرم مذکور و اطلاع رسانی به افرادی که فرم های خود را تکمیل نموده اند، دستور اقدام لازم صادر شده و مراتب به اطلاع هلدینگ رسانده شود .

دکتر افقهی تاکید می کند: شخصیت حقوقی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و هلدینگ شهریار اساسا مستقل از یکدیگر بوده و اخذ اقرار از سهامداران شرکت تعاونی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) به عدم ادعا نسبت به سهامشان در شرکت شهریار بدون هیچ دلیل و مستند قانونی است.

دکتر افقهی در این نامه می افزاید : صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران هیچ گونه سهامی در مجموعه سهامداران شرکت تعاونی شهریار نداشته و توافق با سایر سهامداران در خصوص انصراف از حقوق مالکانه سهام نیز فاقد هرگونه مبنای قانونی است.

در ادامه آمده است : چنانچه هدف از تنظیم توافق انتقال حقوق مالکانه سهامداران شرکت تعاونی شهریار به  صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران باشد نیز این امر بر خلاف صریح قوانین و مقررات موضوعه است. با توجه به اینکه ه مطابق ماده ۳۷ قانون بخش تعاون و تبصره ۱ بند ب ماده ۹ از اساسنامه شرکت شهریار، قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر به عهده هیات مدیره بوده و هرگونه اقدام بر خلاف این امر، واجد اثر قانونی تلقی نمی شود .

این نامه می افزاید: همانگونه که ذکر شد، مستفاد از مفهوم مخالف بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون، که فقط انتقال سهام اعضا به یکدیگر را تجویز می کند ، انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر عضو، مجاز نیست. مضافا از آن جا که فقط عضو می تواند از منافع و حقوق متعلقه به سهم شرکت تعاونی منتفع شود و منافع و حقوق مذکور به سهمی که دارنده آن، غیرعضو باشد تعلق نگرفته است و قابل حمل بر آن نیست؛ لذا اصولاَ انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر عضو، غیر قانونی است .

در بخش دیگری از نامه دکتر افقهی به قائمی امیری تاکید شده است : مطابق بخش آخر تبصره ۲ ماده ۱۱ اساسنامه شرکت تعاونی شهریار، هر نقل و انتقال سهامی که بدون رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صورت پذیرد،از نظر این شرکت فاقد اعتبار خواهد بود.

یادآور می شود هلدینگ شهریار رونوشت این نامه را به معاون منابع انسانی شهرداری تهران ، مدیرکل منابع انسانی شهرداری تهران،  رئیس سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران  و رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز ارسال کرده است .//