۱۲
دی

حضور عرف ایران بزرگترین شرکت ترافیکی کشور در نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

شرکت علائم راهنمایی و فنی ایران ( عرف ایران ) با ارائه تجهیزات و فناوری های خود در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری  حضوری پررنگ دارد  .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ شهریار ، فعالیت بزرگترین شرکت ترافیکی کشور عرف ایران از ۲۶  سال تاکنون در سه حوزه تخصصی تولید تابلو ، خط کشی عابر و ساخت گاردیل  آغاز شده و تاکنون پروژه های متعددی در سراسر کشور اجرا کرده است.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل عمومی و خدمات شهری از ساعت ۹ امروز تا ۱۷ به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران در خیابان سئول  دایر است .

غرفه عرف ایران در سالن ۹-۸ آماده بازدید عموم علاقه مندان است .