۰۸
بهمن

پنج اقدام معاونت سرمایه گذاری هلدینگ شهریار

معاون سرمایه گذاری هلدینگ شهریار می گوید: با توجه به ظرفیت سازی صورت گرفته در این هلدینگ، معاونت آمادگی خود را برای شناسایی و تهیه طرح های مطالعاتی ظرفیت های سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران اعلام کرده است .

احسان عالیخانی در گفت وگو با روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ شهریار افزود: از این رو پیشنهاد همکاری در خصوص شناسایی و تهیه طرح های مطالعاتی ظرفیت های سرمایه گذاری، مطالعات مقدماتی امکان سنجی و مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران ارائه شد که با استقبال این سازمان مواجه شده است .

وی افزود: مطالعه امکان سنجی (FS) تولید موتورسیکلت برقی در ایران از دیگر اقدامات اخیر معاونت سرمایه گذاری هلدینگ شهریار است .

عالیخانی سپس به انجام مذاکره در خصوص جذب سرمایه گذار برای راه اندازی پست ۲، با  برخی بانک ها و سازمان های تابعه شهرداری ها و خارج از آن خبر داد و گفت : با برخی نهادها نیز در باره راه اندازی شبکه شارژ باطری برای موتورسیکلت های برقی مذاکراتی صورت گرفته که مورد استقبال قرارگرفته و قرار است جلسات مشترکی برگزار شود .