۱۵
اسفند

با ریاست دکتر افقهی/بیست و سومین جلسه کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون ایران برگزار شد

 

بیست و سومین جلسه کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران به ریاست دکتر افقهی در محل اتاق تعاون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ شهریار، در این جلسه که موضوع توسعه روابط اقتصادی با کشور عراق در دستور کار قرار داشت؛ مدیران عامل تعاونیها و اتحادیه های تعاونی کشور به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

همچنین مقرر شد موضوع توسعه تجارت با قطر و روسیه بعنوان دو کشور دارای ظرفیت فعالیت های تجاری در جلسات آینده کمیسیون به بحث گذاشته شود.