۳۱
فروردین

اخذ رای قطعی دادگاه به نفع شرکت تعاونی شهریار در راستای حفظ منافع سهامداران عزیز

با استعانت از درگاه خداوند متعال و تلاش و پیگیری های ویژه همه همکاران و مدیران عزیز شهریار بویژه مدیر محترمه واحد حقوقی ؛رای قطعی دادگاه به نفع شرکت تعاونی شهریار در مورد شکایت طرح شده در خصوص اصل و فرع و جرائم سنگین تسهیلات اخذ شده توسط دو شرکت تابعه شهریار جهت اجرای پروژه های بوستان ولایت در سالهای گذشته صادر گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ شهریار ،  بر این اساس؛شکایت طرح شده در خصوص بدهی قطعی واخواهی شده از سوی شاکی مجموعا به میزان حدود ۴۰۰میلیارد ریال ؛از سوی دادگاه صالحه رد و رای صادره به نفع شهریار پس از گذشت مهلت اعتراض به رای اصداری؛ قطعی شد.

این موفقیت بسیار بزرگ و ارزشمند که نقش بسزایی در افزایش ارزش سهام سهامداران عزیز و کاهش چشمگیر بدهیهای شهریار به دنبال خواهد داشت را به همه کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران و سهامداران ارجمند شهریار تبریک می گوییم.