۰۷
خرداد

با تلاش های صورت گرفته؛ فنکاش هم به جمع شرکت های آماده فعالیت پیوست

شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران (فنکاش) با ارائه برنامه های جدید و تحول در نظام ارائه خدمت ، فعالیت خود را به بازارهای فراتر از مجموعه شهرداری تهران گسترش داد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ شهریار ، درحالی فنکاش فعالیت های خود را گسترش می دهد که در حال حاضر صورت های مالی شفاف داشته و بدون مشکلات مالیاتی و بیمه ای همراه با ارائه سود عملکرد سالیانه را از این شرکت شاهد هستیم .

براساس گزارش امور مجامع هلدینگ شهریار ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران (فنکاش ) در موعد مقرربرگزار شد و ضمن تسویه صورت های مالی شرکت مذکور مجمع عمومی تکالیفی را برای شرکت مذکور تعیین کرد .

از آن جمله با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت (زیان انباشته بیش از نیمی ازسرمایه ) مقرر گردید شرکت در قراردادها و فعالیت های جدید فعالانه عمل کند .ضمن آنکه سرمایه شرکت نیز افزایش یافت .

با توجه به عدم پرداخت دیون مالیات عملکرد سنوات گذشته از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ و همچنین عدم اظهار و پرداخت دیون مالیات ارزش افزوده از سال ۹۴ و بلاتکلیفی مالیات تکلیفی و حقوق مربوط به ۹۶ از انجایی که بخشی از این مشکلات حل و فصل گردیده است و مفاصا مالیاتی مربوطه نیز در شرف اخذ می باشد مقرر  گردید از این به بعد این رویه درپرداخت این  گونه دیون دقت عمل  لازم مبذول گردد.

همچنین مقرر شد وصول مطالبات راکد درصدر فعالیت های هیات مدیره قرارگرفته و برنامه بودجه شرکت نیز به تصویب رسید .

بدین ترتیب شرکت فنکاش با عبور از مشکلات قانونی و موانع بدهی ممتازه (مالیات بیمه ) ماده ۱۴۱هم اکنون و با تمام توان امادگی حضور  در عرصه رقابت با شرکت های مشابه را دارد .