۱۰
خرداد

هلدینگ شهریار عضو اتاق تعاون ایران شد

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شهریار به جمع اعضای اتاق تعاون ایران پیوست .

علی مطیع جهانی معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران در نامه ای به دکتر بابک افقهی مدیرعامل هلدینگ شهریار از عضویت این شرکت تولیدی توزیعی در اتاق تعاون خبرداد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ شهریار ، براساس این نامه شهریار به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۲۵۹ و شماره عضویت ۱۴۲۵ از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۷ عضو اتاق تعاون شده است .