۲۲
خرداد

اجرای طرح پویش پاسخگویی در مناطق ، سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری تهران

مدیرمرکز ارتباطات و امور بین الملل تعاونی کارکنان شهرداری تهران خبر داد:

اجرای طرح پویش پاسخگویی در مناطق ، سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری تهران

مدیرمرکز ارتباطات و امور بین الملل تعاونی کارکنان شهرداری تهران از اجرای طرح پویش پاسخگویی مدیران و معاونین شهریار در مناطق ، سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری تهران جهت پاسخگویی به امور سهامداران خبر داد.
محمد حسن ذیبخش با اشاره به اجرای طرح پویش پاسخگویی مدیران و معاونین شهریار در سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری گفت: این طرح با هدف پاسخگویی مستقیم به امور سهامداران و شفاف سازی و بروزرسانی اطلاعات سهامداران ضمن ارایه آموزشهای لازم جهت بهره گیری از سامانه سهام و رفع مغایرت های احتمالی هم اکنون در مناطق ، سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری تهران در حال اجرا است.
مدیرمرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار با بیان اینکه پویش فوق در سازمان بازنشستگی و شرکت واحد اتوبوسرانی  به اتمام رسیده است ، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پویش پاسخگویی در شرکت های مترو، هادیان شهر ، شهروند ،راه آهن شهری تهران و حومه و سازمان های تاکسیرانی ، آتش نشانی ،صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و  مناطق ۲۲ گانه شهرداری انجام می شود.
وی با اشاره به اجرای طرح پویش تا قبل از برگزاری مجمع عادی سالانه شرکت تصریح کرد: اطلاع رسانی نسبت به امور رفاهی، وضعیت شرکت ها ، امور سهام ، نحوه خرید و فروش سهام و اصلاح اطلاعات پروفایل سهامداران از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.