۱۶
تیر

مدیرعامل هلدینگ شهریار تاکید کرد: احیای ظرفیت های عرف ایران برای ورود به پروژهای مختلف کشور

مدیرعامل هلدینگ شهریار با تاکید بر احیای ظرفیت های عرف ایران برای ورود به پروژه های مختلف افزود: فعالیت های نوین عرف نباید محدود به شهر تهران باشد و از تمام ظرفیت های موجود در کل کشور باید استفاده شود.

دکتر بابک افقهی در جلسه مشترک هیات مدیره نوین عرف با مدیر عامل هلدینگ شهریار با بیان اینکه با پشت سرگذاشتن مشکلات، بازگشت این مجموعه به شکوه گذشته خود هم اکنون مورد انتظار است ، گفت: شرکت عرف باید تصویر جدیدی از خود در بین مشتریان ایجاد کند.

مدیرعامل هلدینگ شهریار با تاکید بر احیای ظرفیت های نوین عرف برای ورود به پروژه های مختلف افزود: فعالیت های نوین عرف نباید محدود به شهر و استان تهران باشد و از تمام ظرفیت های موجود در کل کشور باید استفاده کند.

دکتر افقهی با بیان اینکه فعالیت های نوین عرف باید برنامه محور باشد ، تصریح کرد: استفاده از مکانیزم های پیشرفته بازاریابی  و نیز بهبود فرآیند های کسب و کار و رجوع به نهضت کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات و بکارگیری رویکردهای فکری ، استارتاپی و دانش بنیان و نوآورانه در فعالیت های شرکت می تواند تاثیر بسیاری در پویایی نوین عرف داشته باشد.

وی در ادامه بر ایجاد سیستم پویا و قابل اتکا در شرکت، نظیر داشبورد مدیریتی ادامه داد: ایجاد ارزش افزوده در تولید باید در شرکت مد نظر قرار گیرد.

مدیرعامل هلدینگ شهریار با بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی نیازمند راه اندازی کامل مکانیزم ارزیابی هستیم، اظهار داشت: تخصص گرایی و اخلاق مداری در شرکت نوین عرف باید در اولویت قرار گیرد.

وی با تاکید براستفاه نوین عرف از ظرفیت های هلدینگ شهریار افزود: به منظور پیشبرد اهداف نوین عرف ، حمایت و پشتیبانی کافی از نوین عرف به عمل خواهد آمد.