۱۸
تیر

قائم مقام هلدینگ شهریار خبر داد/ برگزاری مجامع ۶ شرکت تابعه شهریار و شفاف سازی حساب شرکت ها

قائم مقام هلدینگ شهریار از برگزاری مجامع کلیه شرکت های تابعه هلدینگ شامل مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک تهران، تهران گشت طلایی، عرف ایران، بازرگانی، بادپا و جهان اقتصاد شهریار طی سال جاری در موعد مقرر خبر داد و گفت:  آخرین وضعیت آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است .

 

××شرکت جامع حمل و نقل ترافیک تهران

دکتر مسعود غنی زاده در گفت و گو  با مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار اطهار کرد : تجدید ارزیابی دارایی ها، ارزش گذاری قیمت سهام، شفاف سازی حساب شرکت ، تهیه صورت های مالی و گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی مبنی بر تایید بی قید و شرط،‌ واگذاری به شهرداری تهران براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از جمله اقدامات انجام شده در خصوص شرکت مطالعات جامع حمل و نقل  ترافیک تهران است.

 

××شرکت تهران گشت طلایی

وی توضیح داد : در مورد شرکت تهران گشت طلایی تهیه صورت های مالی سال های ۹۴ تا ۹۷، تخصیص حسابرس  و بازرس قانونی  و  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز انجام شده است .

دکتر غنی زاده گفت: شفاف سازی عملیات مالی شرکت ، فعال سازی شرکت با توجه به ۲ سال فقدان فعالیت، تعیین مدیر عامل و هیات مدیره جدید ، خروج از شمول ماده ۱۴۱ و جلوگیری از ورشکستگی شرکت ، تهیه برنامه های راهبردی از جمله این موارد است.

 

××شرکت عرف ایران

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به اقدامات انجام شده در خصوص شرکت عرف ایران پرداخت.

به گفته وی، برگزاری مجمع در مهلت قانونی، خروج از شمول ماده ۱۴۱ و جلوگیری از ورشکستگی شرکت، سود آور کردن شرکت در ترازنامه پایان سال ۹۷، شفاف سازی عملیات مالی شرکت، رسیدگی به بدهی های مالیاتی و بیمه ای، پرداخت و تقسیط بدهی های دولتی (بیمه و مالیات های معوق چندین ساله) جهت فراهم آوری امکان حضور در طرح ها ، مناقصه های شهرداری از موارد انجام شده است.

دکتر غنی زاده از راه اندازی شرکت نوین عرف شهریار خبر داد و گفت: به علت از دست دادن  رتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید یک شرکت دارای رتبه به نام نوین عرف اقدام گردید تا بتواند در فرایند مناقصه شرکت کند.

 

×× شرکت بازرگانی

قائم مقام هلدینگ شهریار ادامه داد: با توجه به عدم فعالیت شرکت بازرگانی در سال های اخیر، نسبت به استقرار مدیرعامل و هیات مدیره جدید و ضمن شفاف سازی عملیات شرکت و تهیه گزارش حسابرس ویژه نسبت به ساماندهی شرکت اقدام شد .

وی خاطر نشان کرد : گزارش حسابرس و بازرس قانونی در سال گذشته، حساب های شرکت را مردود اعلام کرد و در سال ۹۷ حساب های شرکت با یک بند مشروط مقبول حسابرسی و بازرسی قانونی قرار گرفت و از زیان دوره ای خارج و مقرر گردید خدمات شرکت ادامه یابد تعدادی پرونده حقوقی در شرکت تشکیل شد هم اکنون مراحل پیگیری و رسیدگی با جدیت در حال انجام است.

 

××شرکت بادپا

قائم مقام هلدینگ شهریار در باره شرکت بادپا نیز گفت: تعیین هیات مدیره و مدیرعامل جدید در سال ۹۷، شفاف سازی عملیات شرکت، ساماندهی شعب و ایستگاه های پیک، بسترسازی خدمات حمل ونقل هوشمند، تدوین اهداف کلان و چشم اندازشرکت، پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل ، ورود به بازارهای جدید، تهیه نرم افزار ارائه خدمات در بستر اینترنت و اصلاح ساختاری مالی شرکت ، برگزاری مجمع سالیانه در موعد مقرر از اقدامات صورت گرفته در باره این شرکت است.

 

×× شرکت جهان اقتصاد شهریار

به گفته وی ، مجمع جهان اقتصاد شهریار در  مهلت قانونی با توجه به عدم برگزاری مجمع در سال های ۹۵ و ۹۶ و عدم فعالیت شرکت در سنوات گذشته برگزار شد.

وی افزود: با استقرار هیات مدیره جدید و مدیرعامل نسبت به صورت های مالی سال های ۹۵ تا ۹۷ شرکت با انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اقدام شد .

دکتر غنی زاده پرداخت بدهی مالیاتی و بیمه ای سنوات گذشته ، فعال سازی مجدد شرکت و شفاف سازی فعالیت های شرکت را از اقدامات صورت گرفته در باره شرکت جهان اقتصاد شهریار اعلام کرد.//