۲۴
مرداد

برگزاری دومین مجمع عمومی عادی نوبت دوم سالانه هلدینگ شهریار

دومین مجمع عمومی عادی نوبت دوم (سالانه ) هلدینگ شهریار عصر چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه جاری با مشارکت جمع کثیری از سهامداران در محل فرهگسرای بهمن برگزار شد .