۱۳
شهریور

شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک به طور کامل به شهرداری تهران واگذار شد

با توجه به مصوبه دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران در خصوص واگذاری شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران به شهرداری پس از برگزاری جلسات و مذاکرات متعدد ، ‌امضای تفاهمنامه واگذاری و هماهنگی های صورت گرفته این شرکت به طور کامل واگذار شد .

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار ، واگذاری رسمی شرکت مطالعات پیرو جلسه اخیر  با حضور دکتر  بابک افقهی مدیرعامل هلدینگ شهریار ، مهندس محسن پور سید آقایی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ، مهندس شهریار افندی زاده قائم مقام معاونت حمل و نقل شهرداری تهران ، مهندس مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهر تهران و مهدی اخ الصنایع مدیرعامل شرکت جامع حمل و نقل ترافیک تهران صورت گرفت.

در این جلسه همچنین صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک تهران به امضای طرفین رسید .

مدیرعامل هلدینگ شهریار دراین جلسه ارزیابی دارایی ها ، ‌ارزش گذاری قیمت سهام ، شفاف سازی حساب شرکت ، تهیه صورت های مالی و گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی مبنی بر تایید بی قید و شرط را از اقدامات صورت گرفته پیش از واگذاری عنوان و تاکید کرد که شرکت در بهترین حالت واگذار شده است.

دکتر افقهی با تاکید بر تخصصی بودن حوزه فعالیت شرکت عنوان کرد قطعا بازگشت شرکت به مجموعه شهرداری به نفع سهامداران خواهد بود .

یادآور می شود سهام شرکت جامع حمل و نقل ترافیک تهران توسط شهرداری تهران ، ‌شرکت اتوبوس رانی و شرکت بهره برداری مترو خریداری شد .

مدیرعامل شرکت جامع حمل و نقل ترافیک نیز دراین نشست ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در یک سال اخیر اظهار کرد:  هماهنگی هایی در جهت عقد پروژه های جدید صورت گرفته بود که شرکت در مرحله جدید فعالیت خود می تواند با نیرو و توان بیشتر آنها را پیگیری کند .

شرکت جامع حمل و نقل ترافیک تهران پس از ۴ سال مذاکره و با بهترین شرایط ، اصلاح ساختار مالی و صورت های مالی شفاف واگذار می شود