۰۷
مهر

افزایش ۱۵ درصدی حقوق رانندگان شرکت خودرو سرویس شهر

معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران با اشاره به تدابیر شهرداری در راستای افزایش حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر ، گفت: «افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد برای رانندگان اعمال خواهد شد.»

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار ،‌ عبدالحمید امامی اظهار کرد :‌ در سنوات گذشته، همواره افزایش حقوقِ ۱۰ درصدی اعمال می‌شد و این برای اولین بار است که میزان افزایش حقوق، ۱۵ درصد است.