۳۰
مهر

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول هلدینگ شهریار به نوبت دوم رسید

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی،‌ توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار) به حد نصاب نرسید.

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار، جلسه عصر روز گذشته ۲۹ مهرماه در سالن اجتماعات فرهنگسرای بهمن برگزار شد .

دستور این جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال بود .

حضور نصف به علاوه یک اعضا و نمایندگان آنها به جلسه رسمیت می داد که این امر محقق نشد ./