۰۸
آبان

جلسه بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران (فنکاش) برگزار شد

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه شرکت فن آوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران (فنکاش)‌ با حضور مدیرعامل هلدینگ شهریار و جمعی از مدیران شهریار و فنکاش برگزار شد .

دکتر بابک افقهی در این جلسه با توجه به عملکرد فنکاش در جهت فعال نمودن شرکت پس از دوره رکود و ارائه برنامه های آتی عنوان کرد: باید برای دستیابی به اهداف کلان تلاش های مضاعفی صورت گیرد .

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار، پروژه های در دست اقدام دارای موانع اجرایی ، فعالیت های مهم و جاری ، وضعیت مجوزهای اخذ شده ، گزارش عملکرد مالی شرکت از جمله محورهای مطرح شده دراین جلسه بود.

با توجه به ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد شش ماهه شرکت فنکاش توسط مدیرعامل آن مقررگردید نسبت به پایدار سازی درآمدهای شرکت از طریق متنوع سازی منابع درآمدی اقدام شود.

همچنین افزایش سهم جدی تر از سبد پروژه های شهرداری و ایفای نقش جدی در پروژه های مربوط به شرکت های تابعه هلدینگ شهریار بخصوص شرکت بادپا از جمله محورهای مهمی بود که برعملیاتی شدن آن تصریح شد .

دکتر افقهی خواستار حضور پررنگ تر فنکاش در حوزه های استارتاپی به ویژه در حوزه مدیریت شهری و ارائه نوآوریهای جدید در کسب و کارهای مجازی با هدف افزایش سودآوری و توسعه اشتغال مولد شد.//