۰۳
آذر

پیام تقدیر هیات مدیره جدید شهریار از مشارکت پرشور سهامداران در انتخابات

در پي برگزاري انتخابات هيئت مديره تعاوني كاركنان شهرداري تهران (شهريار) ،هيات مديره  هلدينگ شهريار با صدور پيامي از حضور پرشور و مشاركت بي نظير سهامداران تشكر و قدرداني کردند.

متن پيام به این شرح است :

اينک كه به فضل الهی و با اعتماد و مشاركت شما سهامداران محترم، يكی از انتخاباتهای کم نظیر و پرشور  صنفی را در سطح كشور برگزار نموديم، بار اين مسئوليت بر دوشمان سنگينی مضاعفی خواهد داشت.

لذا به پاس قدردانی از حسن اعتماد به خدمتگزاران خود، فرض و واجب می دانیم، صميمانه قدردان و سپاسگزار شما باشيم.

اميد است با تكيه به اين اعتماد و استفاده از تجارب گران سنگ گذشته و به بركت روز مبارک اين انتخاب كه مقارن با ميلاد رسول خوبيها حضرت محمد مصطفی (ص) و مؤسس مذهب جعفری حضرت امام صادق(ع) بود، آينده ای به مراتب روشن تر از گذشته برای خانواده بزرگ سهامداران تعاونی كاركنان و بازنشستگان شهرداری تهران (شهريار) رقم بخورد.

در پايان از دست اندركاران برگزاری اين همايش بزرگ صنفی، كمال سپاس و امتنان را داريم.

هیات مدیره تعاونی شهریار