۱۸
آذر

هلدینگ شهریار موفق به اخذ جایزه تعالی مدیریت تعاونی شد

همزمان با تقدیر از برترین های «هشتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی» با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری،‌‌هلدینگ شهریار موفق به اخذ جایزه تعالی مدیریت تعاونی شد .

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار ، هشتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی با رویکرد شفافیت و نوآوری در بخش تعاونی با حضور معاون وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، ‌دبیرکل خانه تعاونگران ایران و جمعی از نمایندگان تعاونی ها و اتحادیه ها برگزار شد.

مشاور مدیرعامل هلدینگ شهریار که به عنوان نماینده هلدینگ شهریار در این مراسم حضور یافته بود، در باره دریافت این جایزه توسط هلدینگ گفت:‌ اخذ گواهی تعهد به تعالی دستاورد مهمی برای شهریار و منابع انسانی و مدیریتی ٱن و نیز سهامداران و ذینفعان اصلی در شهرداری تهران محسوب می شود.

محمدرضا ایزدیان عنوان کرد :‌ مدل های تعالی سازمانی به منزله ابزاری قوی برای ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم ها و بهبود آن ها به کار گرفته و تعاونی شهریار علاوه بر اینکه میزان موفقیت خود در اجرای برنامه های بهبود را می سنجد ، می تواند با سایر شرکت ها و از جمله رقبا نیز محک زند.

به گفته وی ،‌ توسعه نظام های مدیریتی و بهره وری در بخش تعاون با هدف ایجاد فضای رقابت در مسیر سرآمدی excellence شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود و فرهنگ تعالی، اصول وارزش های اخلاقی، مسئولیت های اجتماعی و ارتقا نتایج کسب و کار صورت می گیرد و هلدینگ شهریار در مسیر بهبود مستمر، در سه سال اخیر در کلیه ابعاد کسب و کار گام گذاری در مسیر تعالی با برداشتن اولین قدم که تعهد به تعالی است را آغاز کرده است .

ایزدیان تصریح کرد: برای رسیدن به این مهم باید نتایج کسب و کار، کارکنان و مشتریان بر اساس توانمند سازی رهبری سازمانی، کارکنان، استراتژی و شراکت ها و منابع ، فرایندها و خدمات شرکت شهریار خود ارزیابی می شد .

وی ادامه داد :‌ با تاکید مدیرعامل هلدینگ با تعیین مدیرتعالی، تدوین اظهار نامه سطح تعهد به تعالی، تعیین تیم تعالی شرکت برای سال آینده جهت ادامه مسیر تعالی با دورنمای اخذ تندیس زرین و ترویج مسیر تعالی در مرحله اول برای شرکت های تابعه در دستور کار قرار گرفت.

ایزدیان افزود: ‌در روند شکوفایی و ارتقا بهره وری در جهت افزایش ارایه خدمات به سهامداران از طریق افزایش ارزش سهام و کسب درآمد بیشتر شرکت و بهبود تصویر شرکت در فضای کسب و کار کشور و نگهداشت برند شهریار موثر خواهد بود.