۰۳
دی

فنکاش کلیه بدهی های مالیاتی سنوات گذشته خود را تسویه کرد

شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران (فنکاش )با تلاش و برنامه ریزی لازم موفق شد کلیه بدهی های مالیاتی سنوات گذشته خود را تسویه کند .

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریا، فنکاش در حال حاضر به جز مالیات عملکرد سال ۹۴ که هنوز قطعی نشده و سال ۹۷ که در دست بررسی می باشد مالیات تکلیفی و عملکرد بقیه سال ها را تسویه و مالیات بر ارزش افزوده نیزپرداخت و گواهی مربوطه اخذ کرده است ./