۰۲
بهمن

فنکاش برنده مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای شد

شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران(فنکاش) به‌عنوان مناقصه‌گر برگزیده از طرف سازمان فاوا انتخاب شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار، عملکرد ارزشمند شرکت فنکاش در سال های اخیر و نیز مدارک مثبته این شرکت بانضمام افتتاح گشایش اعتباری و ضمانتنامه بانکی معتبر از جمله علل اصلی برگزیده شدن فنکاش در این مناقصه می باشد. گفتنی است  این مناقصه با موضوع شناسایی و ارزیابی پیمانکاران خرید تجهیزات رایانه ای از سوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار و شرکت فنکاش از میان تمامی شرکت های مناقصه گر در این مناقصه برگزیده شد.