۰۷
بهمن

نوین عرف سه گواهینامه بین المللی کیفیت دریافت کرد

شرکت نوین عرف، ممیزان شرکت CBFهلند با انجام ممیزی از واحدها و ادارات مختلف شرکت نوین عرف شهریار پرداختند که در نهایت این شرکت موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ۲۰۱۹:ISO 9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ۲۰۱۹:ISO 14001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2019 گردید.
به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار ، گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ ، منجر به کاهش خطرات و حوادث ناشی از کار از طریق رعایت استاندارد بین‌المللی می‌شودکه به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی در زمینه سیستم ایمنی بهداشت شغلی توسط سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد .
همچنین استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ یا سیستم مدیریت زیست محیطی از استاندارد های محبوب سازمان بین المللی ایزو است که برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.