۳۰
بهمن

وزارت تعاون گواهینامه تعیین صلاحیت خودرو سرویس شهر را تمدید کرد

شرکت خودرو سرویس شهر موفق به تمدید گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی در حوزه حمل و نقل از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

به گزارش هلدینگ شهریار به نقل از خودرو سرویس شهر، با وجود نظارت‌های دقیق و بازرسی‌های سخت‌گیرانه وزارت تعاون بر مبنای استانداردهای جدید برای اعطا و یا تمدید گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی که از اسناد ضروری برای ارائه خدمات در چارچوب قوانین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نیز حضور در مناقصات مختلف است.

شرکت خودرو سرویس شهر موفق به تمدید این گواهینامه برای ارائه خدمات تخصصی در حوزه حمل و نقل شد.