۲۵
مرداد

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فنکاش برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فناوری اطلاغات کارکنان شهرداری تهران (فنکاش ) در تاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ جاری برگزار شد .

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار استماع گزارش هیات مدیره و مدیرعامل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ ، استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ از جمله موضوعات مطرح شده دراین نشست بود .

همچنین بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و اندوخته ها ، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره نیز در این جلسه به بجث و گفت وگو گذاشته شد .
براساس اظهارات مدیرعامل فنکاش در این جلسه ۷۰ درصد بودجه سال گذشته این شرکت محقق شد و پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی بودجه سال مالی جدید شده است ./