۲۵
مرداد

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا) برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل کالا تهران(پیک بادپا ) با حضور صدرصدی سهامداران چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه جاری برگزار شد .

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ شهریار در این جلسه ضمن ارائه گزارش هیات مدیره ، تکالیف مجمع برای دوره جدید نیز مشخص شد .

از جمله محورهای مطرح شده در این جلسه کسب نتایج عملیات قابل قبول در سود و زیان ، (کسب ۲۲ میلیارد ریال سود ) ، افزایش دارایی های شرکت از ۹۲ به ۱۵۹ میلیارد ، توجه خاص به وصول سنواتی مطالبات با استفاده از ابزارهای حقوقی و مساعدت هلدینگ شهریار، آماده سازی بستر مناسب قبول سرمایه جهت راه اندا زی اپلیکیشن بود.

همچنین طبق موضوعات مطرح شده در این جلسه تاکنون با ۵ مجموعه معتبر و بنام مذاکره نهایی انجام شده و با دو مجموعه ، تفاهم نامه امضاء شده است .

تعدیل کارکنان به منظور چابک سازی و حرکت به سمت چارت استارتاپی و تعیین چارت سازمانی، انجام عملیات فروش اینترنتی فروشگاه های هایپرمی و شهروند در قالب آماده سازی استفاده از اپ بادپا خرید ، توجه به استمرار روند بهبود فعالیت های بادپا سنتی و افزایش تعداد شعب و ا یستگاه ، استمرار روند بهبود فعالیت ها و افزا یش تعداد تماس های ۸۲۸۲ و به تبع آن تجهیز ناوگان ،استمرار توجه به لجستیک بین شهری و قبول پروژه های توزیعی تجمیعی و ضرورت جذب سرمایه گذار به منظور به بار نشستن تالش های خلق APP نیز دراین جلسه مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت .

بخش دوم این مجمع به تکالیف مجمع شامل اولویت بخشی مهم و فوری به فرآیند جذب سرمایه گذار برای اپلیکیشن ، نهایی نمودن مدل ارائه شده برون سپاری ۸۲۸۲ به بهره بردار، – ارائه طرح تفصیلی تکامل پیشنهاد مشارکت انبار فروشگاه با برند معتبر بند ارائه شده اختصاص یافت./