۳۱
شهریور

استقرار واحد HSE در شرکت نوین عرف

 سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست در شرکت نوین عرف شهریار راه اندازی شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اموربین الملل تعاونی شهریار به نقل از روابط عمومی شرکت نوین عرف به منظور کنترل موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست، نوین عرف شهریار، این واحد را تحت نظر مدیریت شرکت راه اندازی کرده است.
استقرار یک سیستم و روش کارآمد جهت بهبود مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست که باعث افزایش کارایی،رشد دانش و توانمندی های سازمانی و در نهایت شناسایی نقاط ضعف و قوت از جمله علل راه اندازی این واحد ذکر شده است.
علوی، مدیر عامل شرکت در ارتباط با استقرار واحد HSE در نوین عرف شهریار گفت: HSE در شرکت نوین عرف مستقر است و در حوزه‌های مختلف تحت نظر مدیر سازمان فعالیت دارد. اکثر واحدهای تولیدی – عملیاتی به منظور رضایت از عملکرد داخلی خودشان استراتژی مدیریتی خاص خود رادارند که در این میان نظم و تنظیم موارد مورد نیاز و سیستم مدیریت ایمنی (SMS) بخشی اساسی از این استراتژی می باشد.
در ادامه کفایت مند، رئیس هیئت مدیره نیز بر اهمیت و جایگاه HSE در صنایع مختلف تاکید کرد و خاطر نشان کرد: توجه روز افزون موسسات و واحدهای صنعتی به مباحث مرتبط با HSE، مشهود شدن کارایی و اثر بخشی نظام های مدیریتی مبتنی بر HSE، گسترش روز افزون قوانین ملی و بین المللی در زمینه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست به عنوان یکی از ارکان واحدهای عملیاتی سازمان  است.