۲۳
مهر

کرونا مانع برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی شهریار شد.

🔰ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران ، پاسخ استعلام هلدینگ شهریار درباره برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت حضوری را اعلام کرد.

🔰به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار، در نامه ارسالی تعاونی کارکنان شهرداری تهران به اداره کل تعاون استان تهران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و منوط نمودن آن اداره کل به نظر ستاد مقابله با ویروس کرونا در شهر تهران، این ستاد طی نامه ای پاسخ تعاونی کارکنان شهرداری تهران را در این خصوص اعلام نمود.
در نامه ی دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا شهر تهران آمده است: براساس بند یک ماده ۶ آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و ماده ۳۳ قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران هیات مدیره تعاونی ها موظفند پس از پایان سال مالی نسبت به برگزاری مجمع عمومی سالیانه اقدام نمایند.

🔰در ادامه این نامه آمده است: با توجه به شرایط فعلی و بخشنامه های صادره از سوی ستاد ملی کرونای کشور در خصوص اخذ مجوز جهت برگزاری هر گونه تجمعات، شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شهریار در نظر دارد مجمع عمومی عادی سالیانه خود را در دو نوبت برگزار کند.

🔰 در انتهای این نامه ضمن بررسی در چارچوب پروتکل های صادره از سوی ستاد ملی کرونا خواستار صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی با رعایت بخشنامه های صادره نیز شده است.

🔰دکتر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا درشهر تهران نیز در پاسخ به این نامه آورده است: با توجه به شرایط اضطراری بیماری کرونا در کلان شهر تهران و در راستای حفظ سلامت عمومی شایسته است تا اطلاع ثانوی از هرگونه تجمعات انبوه از جمله برگزاری مجامع عمومی سالیانه به صورت حضوری خودداری گردد.