۲۳
اسفند

رونمایی از داشبورد مدیریتی شرکتهای تعاونی کارکنان شهرداری تهران (شهر-یار)

در راستای ایجاد ابزار یکپارچه داده ای، جهت همراهی مدیران و دریافت بهنگام اطلاعات شرکت‌ها و مجموعه‌های تحت مدیریت تعاونی کارکنان شهرداری تهران، سامانه داشبورد مدیریتی و هوش تجاری طراحی و راه‌اندازی شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل هلدینگ شهر-یار، افشین جباری معاون مالی اداری این هلدینگ با اعلام این مطلب گفت: با بهره برداری از پروژه های فناوری اطلاعات در سطح شرکت‌های این تعاونی و فراهم نمودن بستر اطلاعاتی مناسب ، از ابتدای سال جاری طراحی داشبورد مدیریتی آغاز شد و در سالروز جشن مبعث خاتم المرسلین(ص) این سیستم آماده بهره برداری می باشد.

وی در خصوص اهمیت و لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه نظیر داشبوردهای مدیریتی برای مدیران ارشد گفت: از آنجا که دامنه وظایف در شرکت‌ها و خدمات‌های ارائه شده به شهرداری‌ها بسیار گسترده است و خدمات مختلفی توسط این تعاونی به شهروندان ارایه می شود، فرایند تصمیم گیری برای مدیران امر پیچیده ای است و وجود سامانه ای مانند داشبورد مدیریتی کمک می کند تا شاخص های مدونی برای طبقه بندی و سنجش آمار و اطلاعات بصورت گرافیکی و نوشتاری در قالب‌های تجمیعی و مقایسه‌ای ایجاد شود.

جباری تاکید کرد: با کمک این ابزار فرآیند جمع آوری، پردازش و ارائه گزارشات آماری مکانیزه می شود و امکان مدیریت متوازن و نظام مند در کلیه حوزه ها ایجاد می شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: کلیه شرکت های تعاونی کارکنان شهرداری تهران همچنان با رویکرد اصلاح و ارتقاء کیفیت داده‌های ثبتی و تصمیم‌گیری بهنگام در مجموعه شرکت‌ها، گامی بلند به منظور ساماندهی آمار و اطلاعات بردارند.