۱۵
آذر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله اول،شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهر یار)

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار)  دعوت بعمل می‌آید جهت شرکت در مجمع عمومی عادی مرحله اول در محل استقرار صندوق های رای مشخص شده برای هر حوزه انتخابیه که در جدول زیر تعیین گردیده است حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : انتخاب نمایندگان اعضاء تعاونی در هر حوزه انتخابیه ( به مدت قانونی )

توضیحات:

  • این رای‌گیری با مراجعه هر تعداد از اعضاء و یا نمایندگان آنها انجام و رسمیت خواهد یافت.
  • چنانچه حضور عضوی به هر دلیلی جهت اعمال رای امکان‌پذیر نباشد می‌تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر و یا نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید که در این صورت هر عضو با همراه داشتن سه وکالتنامه (حق سه رای) و هر غیر عضو با یک وکالتنامه (حق یک رای) می تواند مراجعه نماید.
  • متقاضیان استفاده از وکالتنامه ( موکل ) می‌توانند همه روزه همراه با وکیل خود تا یک روز قبل از برگزاری انتخاب نمایندگان جهت ثبت و دریافت وکالتنامه برای حضور در محل رای‌گیری مربوطه، از ساعت ۸ الی ۱۶ به دفتر تعاونی واقع در تهران، بلوار میرداماد، روبه‌روی بانک مرکزی، نبش خیابان سهیل تبریزیان، پلاک ۱۶۹ مراجعه نمایند. ( همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای وکیل و موکل الزامی است)
  • داوطلبین سمت نمایندگی مربوط به هر حوزه که واجد شرایط لازم باشند، می‌توانند حداکثر تا پنج روز قبل از شروع رای‌گیری با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی از ساعت ۸ الی ۱۶ با مراجعه به دفتر تعاونی واقع در تهران، بلوار میرداماد، روبه روی بانک مرکزی، نبش خیابان سهیل تبریزیان، پلاک ۱۶۹، ثبت نام نمایند.
  • همراه داشتن کارت ملی برای اعضاء و یا نمایندگان تام الاختیار آنان جهت اخذ رای در زمان رای‌گیری الزامی است.
  • اعضاء براساس اطلاعات آخرین محل خدمت‌شان در شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن در حوزه های انتخابیه طبق جدول ذیل گروه بندی شده‌اند.
  • برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران یک حوزه جداگانه در نظر گرفته شده است.
  • برای کلیه اعضایی که آخرین محل خدمت آنها در شهرداری تهران مشخص نمی‌باشد، حوزه «سایرین» منظور گردیده است.
  • رای‌گیری در تمامی حوزه‌ها طبق جدول زیر به طور همزمان مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۰ از ساعت ۹ صبح  تا ۱۳ دایر می‌باشد.
  • تمامی اعضا می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی app.shahr-yar.ir از حوزه انتخابیه و محل رای‌گیری خود آگاه شوند.