مجمع عمومی شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران (فنکاش) برگزار شد
در این نشست گزارش عملکرد هیات مدیره و وضعیت عمومی شرکت برای سال منتهی به 30 دی ماه 1401 ارائه شد.
این گزارش در جهت اجرای ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت بر مبنای مستندات ، مدارک و اطلاعات موجود درباره عملیات شرکت ارائه شد.
شرکت فنکاش از دی ماه سال 97 با تغییر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل فعالیت جدیدی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز کرد.
انجام امور انفورماتیکی ، پیمان کاری عمومی و مدیریت پروژه و مدیریت پیمان و مدیریت آموزش و ارائه فنون روز و توسعه تکنولوژی موضوع فعالیت فنکاش است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط