جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه نوبت اول (مرحله دوم) شركت تعاوني تولیدی، توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) برگزارشد.

صبح امروز چهارشنبه ۲۸ تیرماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالیانه همشهری با حضور ۱۲۱ از مجموع ۱۵۳ نماینده سهام‌داران تعاونی در تالار ایوان شمس برگزارشد.

گزارش عملکرد هیات مدیره،گزارش بازرس و گزارش حسابرس در این نشست ارایه ‌‌مورد بررسی قرار گرفت.

اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ی تقسیم سود پیشنهادی به صورت افزایش نرخ سرمایه طرح و با رای اکثریت نمایندگان‌ به تصویب رسید.

‌پس از ارایه گزارشات مذکور  و تصمیمات مجمع انتخابات بازرس اصلی و علی البدل با رای کتبی نمایندگان حاضر برگزار شد، آقایان مسعود خسروی  و  مسعود جهانگیری به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند.

طرح و تصویب حق الزحمه بازرس طرح و تصویب حق الجلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره ،طرح و تصویب پرداخت پاداش به اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل و کارکنان تعاونی از دیگر دستورکارهای امروز مجمع بود.

 در این نشست همچنین همشهری به‌عنوان روزنامه‌کثیرالانتشار جهت درج آگهی  انتخاب شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط