مجمع عمومی عادی سالیانه همشهری با حضور ۱۲۱ از مجموع ۱۵۳ نماینده سهام‌داران تعاونی‌ در  تالار ایوان شمس برگزارشد.

گزارش عملکرد هیات مدیره،گزارش بازرس و گزارش حسابرس در این نشست ارایه ‌مورد بررسی قرار گرفت.

اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ی تقسیم سود پیشنهادی به صورت افزایش نرخ سرمایه طرح و با رای اکثریت نمایندگان‌ به تصویب رسید.

‌پس از ارایه گزارشات مذکور  و تصمیمات مجمع انتخابات بازرس اصلی و علی البدل با رای کتبی نمایندگان حاضر برگزار شد، آقایان مسعود خسروی و  مسعود جهانگیری به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند.

طرح و تصویب حق‌الزحمه بازرس حق الجلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره ،طرح و تصویب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و کارکنان تعاونی از دیگر دستورکارهای امروز مجمع بود.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط