درباره مجموعه

 

شرکت آتیه تجارت شهریار با هدف انجام ماموریت در دو حوزه بازرگانی و رفاهی به صورت تخصصی توسط تعاونی کارکنان شهرداری تهران تشکیل و کار خود را آغاز نموده است.

این شرکت با توجه به ماموریت های ابلاغی از سوی هلدینگ شهریار فعالیت خود را در حوزه رفاهی برای ارائه خدمات هر چه بهتر به بیش از ۶۷ هزار نفر سهامدار محترم که همگی از کارکنان و کارمندان و بازنشستگان شهرداری تهران می¬باشد با ایجاد زیرساخت های لازم در این حوزه آغاز کرده که امید است با همکاری سهامداران محترم این خدمت فراگیرتر و روز به روز کاربردی تر گردد.
در حوزه بازرگانی نیز این شرکت در نظر دارد تا با هماهنگی مجموعه شهرداری تهران بتواند در جهت رفع مشکلات کارکنان و افراد مرتبط قدم برداشته و بتواند در آن مسیر نیز خدمات مناسبی ارائه نمایند.