درباره مجموعه

ساماندهی بخش ترابری در شهر تهران با ارایه خدمات خودرویی ارزان ، سریع ، ایمن و ارزان برای کاهش مشکلات ترافیکی ضمن فعالیت در امور حمل و نقل عمومی مسافر با بهره مندی از شیوه های نوین خدمات هوشمند به ارایه سرویس‌های گروهی توسط انواع خودرو بهمراه خدمات موتوری رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله ، پسماند جامد ، برف روبی و خودروهای تشریفات می‌پردازد.