درباره مجموعه

اولین شرکت خدمات بیمه ای درجه یک و موفق در بخشهایی چون بیمه جامع برج میلاد ، بیمه جامع طرح استفاده از دوچرخه در سطح شهر تهران و جایگاههایC .N.G  ، تامین کننده نیازهای بیمه ای مراکز عظیم صنعتی ، تجاری ، اداری برداشته و با تکیه بر توانمندیهای علمی و عملی و روشهای نوین صنعت بیمه ، و خدمات رسانی مطلوب بیمه موفق به اخذ گواهینامه های گواهینامه های ISO 9001 : 2008و ISO 10002 از مؤسسه بین المللی TUV NORDدر جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت و سیستم رسیدگی به امور مراجعین و رضایتمندی مشتریان شده است.