درباره مجموعه

 

شرکت فنکاش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اتکا به توانایی های خود سعی در پر کردن شکاف بین نیازهای و تکنولوژی روز در حوزه خدمات شهری را دارد.

تهیه RFP تولید و توسعه سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری ، ایجاد معماری جدید و یا بازسازی مدل های قبلی در جهت در جهت افزایش راندمان سامانه های سازمان‌ها ، تولید سامانه های تحت وب و سامانه های تجارت الکترونیک با رعایت استانداردهای سئو ، مارکتینگ با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی از عمده فعالیت های فنکاش به شمار می رود.