درباره مجموعه

پیک بادپا با ۲۴ سال سابقه و دراختیار داشتن ناوگان توانمند در زمینه حمل و نقل ، نقش مهمی در ارایه خدمات و تسهیلات متنوع و یکپارچه در حوزه کالای شهری و بهبود معضلات ترافیکی دارد ، همچنین ارایه دهنده خدمات جامع و پکیجی باربری شامل (موتور ، وانت ،راه آهن ،هواپیمایی ،اتوبوس) بوده و در راستای خدمات آنلاین باربری به عنوان اپراتور دوم پست ایران پیشرو در ارایه خدمات به دورافتاده ترین روستاها ضمن امکان ردیابی و پرداخت آنلاین خدمات با قیمتی مناسب است.