جهان اقتصاد شهریار

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران یکی از اهداف بلند مدت خود را رسیدن به نقطه ای ترسیم کرده است که بتواند به عنوان یک شهرداری خصوصی تمام و کمال ایفای نقش کند. برای رسیدن به این نقطه مطلوب تعدادی شرکت  تأسیس گردید. لیکن در بعضی از زمینه ها شرکت شهریار نیاز به تقویت بیش از پیش خود داشت از جمله به شرکتی که بتواند نقدینگی های جزئی و کلی سهامداران را جهت سرمایه گذاری در مسیر اقتصادی و با بازدهی مناسب هدایت کند بدین منظور شرکت جهان اقتصاد شهریار در جهت تامین این خواسته و هدایت ضروریت های موجود در بخش تعاون تاسیس گردید
مهمترین پروژه ها:
کارگزاری تهاتر املاک شهرداری تهران
حوزه های فعالیت:
تهاتر املاک شهرداری تهران

اطلاعات شرکت

نوع خدمات:

اقتصادی

آدرس:
شماره تماس:

22221507

ادرس وبسایت:

https://shahr-yar.ir/

اطلاعات بیشتر