۱۷
خرداد

اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در مسافرگیری و خدمات خودرو سرویس شهر

عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در مسافرگیری تاکسی‌ها در خطوط منطقه ۱۰ تاکسیرانی توسط بازرسین واحد تاکسیرانی شرکت خودرو سرویس شهر انجام شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اموربین الملل هلدینگ شهریار به نقل از روابط عمومی شرکت خودرو سرویس شهر، در راستای کنترل و قطع زنجیره بیماری کرونا و اهمیت سلامت و امنیت مسافرین و رانندگان تاکسی، عملیات اجرایی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در مسافرگیری تاکسی‌ها (۱نفر صندلی جلو و ۲ نفر در صندلی عقب) و نظارت بر عدم افزایش نرخ کرایه پس از اجرای این طرح توسط بازرسین واحد تاکسیرانی شرکت خودرو سرویس شهر انجام شد.
این طرح از ابتدای سال ۹۹ آغاز شده است و نظارت بر اجرای آن به صورت مستمر رو روزانه در حال انجام است.

اجرای طرح جداسازی راننده از مسافر با نصب کاور
با حضور بازرسین واحد تاکسیرانی شرکت خودرو سرویس شهر، طرح جداسازی راننده از مسافر با نصب کاور در تاکسی‌های خطوط منطقه ۱۰ تاکسیرانی انجام شد. به گزارش این مرکز، برای مقابله با شیوع کرونا و جهت ایجاد

مطالعه بیشتر